Lejeaftale for Højvanggård Fælleshus

Priser:

   • Leje af fælleshus pr. 1. dag kr. 3000. inklusive obligatorisk slutrengøring herefter kr. 1000 pr. dag
   • Leje af fælleshus pr. time kr. 150 pr. påbegyndt time
   • Leje af et værelse, en dag, kr. 300 pr. døgn
   • Ved dagsleje af fælleshus indbetales forskud på leje kr. 1000 (eller det fulde beløb) Dette skal være Højvanggård i hænde, senest 5 bankdage efter modtagelse af mail med godkendt reservation. Rest lejebeløb skal være Højvanggård i hænde senest 1 mdr. før lejede dato.
   • Ved timeleje af fælleshus, skal det fulde beløb være Højvanggård i hænde, senest 5 bankdage efter modtagelse af mail med godkendt reservation.
   • Ved leje af værelse(r) skal det fulde beløb være Højvanggård i hænde, senest 5 bankdage efter modtagelse af mail med godkendt reservation.

Indbetalings muligheder:
Mobilepay: 387457
Bankoverførelse til Handelsbanken: 7632 – 7501524 (Husk at opgive ID nummer, lejeperiode eller navn på lejer)

Vilkår
Afbestilles leje efter lejeaftalens underskrivelse og indbetaling af forskud eller det fulde beløb, ses det indbetalte beløb som betaling for de omkostninger som Højvanggård har haft til diverse ydelser.
Afbestilles leje af lejeaftale efter restbeløb er indbetalt, ses dette som kompensation for tabt mulighed ved anden udlejning i perioden.

Udlejers underskrift er en kvittering for indgåelse af aftale som dog kan annulleres hvis forskud ikke ses betalt senest 5 bankdage efter underskrivelse af lejeaftale.

Lejeaftale af fælleshuset pr. dagsleje og pr. time leje omfatter hele stueetagen inklusive køkken samt nødvendig service der forfindes og alle udendørs faceliteter. Værelse(r) på 1. sal kan lejes seperart på hjemmesiden.

Lejren er ansvarlig for fælleshuset, inventar, service, installationer og forstærker til afspilning af egen musik.

Lejeaftale af værelse(r) på 1. sal inkludere toilet og bad mulighed i stueetagen. Opholdsrum samt køkken er ikke en del af lejeaftalen.

Lejren er ligeledes ansvarlig for sine gæsters opførsel, såvel indenfor som udenfor, således at disse ikke er til gene for de omkringboende. Højvanggård henviser til rygning og frisk luft foregår i haven.

Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer efter kl. 24.00.

Der må ikke festes efter Kl. 03.00.

Fælleshuset er 100% røgfrit.

Fælleshuset afleveres i opryddet stand, bordene sættes tilbage i gangen og stolene ved endevæggen i det store rum og gulvet fejes. Brugt service afleveres opvasket og sat på plads. Husholdningsaffald lægges i containeren ved gavlen af bygningen.

Lejren pålægges et erstatningskrav ved ødelagte inventar, service m.v. Såfremt erstatningskrav gøres gældene, indsættes det oplyste beløb i Handelsbanken efter nærmere aftale med udlejer.

Bestyrelsen i Højvanggård gør opmærksom på, at såfremt lejre af Højvanggård fælleshus i lejeperioden ønsker at sælge øl, vin, spiritus eller lign. skal der søges spiritusbevillig hos politimesteren.

Ved underskrivelse af lejeaftalen, er lejer indforstået med ovennævnte lejebetingelser. Lejer vil kort tid efter den elektronisk afsendelse af lejekontrakten modtage en genpart af lejeaftalen på den oplyste mailadressen.


Info:
Telefonnr. KUN til brug ved nødstilfælde:
Susanne: 60-24-34-86

John: 21-14-24-76


 Udlejers Underskrift:
Susanne Bødker

Privatlivspolitik

  Digital Underskrift